Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Roy O. Davies: An Elementary Proof of the Theorem on Change of Variable in Riemann Integration. Math. Gazette 45 (1961), 23-25.
[2] V. Jarník: Integrální počet I. Praha 1956.
[3] H. Kestelman: Change of Variable in Riemann Integration. Math. Gazette 45 (1961), 17-23. Zbl 0125.30502
[4] K. Petr: Počet integrální. Praha 1931.
[5] F. Štěpánek: Řešení úlohy č. 2. Časopis pro pěstování matematiky 92 (1967), 356-359. MR 0221139
Partner of
EuDML logo