Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 95, 1970 (Časopis pro pěstování matematiky)

341-344 Notes on integration.  Lovicar, Vladimír
345-347 Poznámka k větě o substituci pro Riemannův integrál.  Preiss, David; Uher, Jaromír
348-355 Dvě věty o pěti mimoběžkách.  Štěpán, Jaroslav
356-359 Invariant theory under restricted groups.  Ibrahim, E. M.
360-366 The inner product of $S$-functions.  Ibrahim, E. M.
367-369 Covariants under the full linear group.  Ibrahim, E. M.
370-378 Dvě věty o dvou zborcených hyperboloidech.  Štěpán, Jaroslav
379-401 Úhlové limity potenciálů dvojvrstvy.  Veselý, Jiří
402-410 Poznámka k uzavřeným zobrazením.  Pták, Vlastimil
411-415 Poznámka o počte riešení rovnice $\frac1x + \frac1y = \frac{a}{b}$ v prirodzených číslach.  Bartoš, Pavel
416-419 $M$-Polaren in halbgeordneten Mengen.  Katriňák, Tibor
420-426 Regular graphs and their spanning trees.  Sedláček, Jiří
428 Úlohy a problémy.  
429-434 Recense.  
435-436 Odešel doc. Josef Holubář.  Jozífek, Vítězslav
437-438 Životní jubileum Ludvíka Franka.  Havel, Václav
438 Další zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo