Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] I. Černý: Elementární zavedení indexu bodu vzhledem k ploše. Časopis pro pěst. mat. 86 (1961), 7-31. MR 0126826
[2] J. Král J. Mařík: Der Greensche Satz. Čech. mat. žurnal, 7(82), 1957, 235-247. MR 0088568
[3] I. Černý: Index bodu vzhledem k polyedrální ploše a jejímu průniku s rovinou. (v tomto čísle)
[4] I. Černý: Úvod do theorie funkcí komplexní proměnné. Praha 1960.
Partner of
EuDML logo