Previous |  Up |  Next

Article

Title: Obdoba Fubiniho věty pro plošný integrál přes polyedrální plochu a Gaussova věta s indexem (Czech)
Title: An analogue of Fubini's theorem for the surface integral over a polyhedral surface and Gauss' theorem with the index (English)
Author: Černý, Ilja
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 88
Issue: 1
Year: 1963
Pages: 69-83
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 26-56
idZBL: Zbl 0133.00204
idMR: MR0183838
DOI: 10.21136/CPM.1963.108348
.
Date available: 2009-09-23T07:26:57Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108348
.
Reference: [1] I. Černý: Elementární zavedení indexu bodu vzhledem k ploše.Časopis pro pěst. mat. 86 (1961), 7-31. MR 0126826
Reference: [2] J. Král J. Mařík: Der Greensche Satz.Čech. mat. žurnal, 7(82), 1957, 235-247. MR 0088568
Reference: [3] I. Černý: Index bodu vzhledem k polyedrální ploše a jejímu průniku s rovinou.(v tomto čísle)
Reference: [4] I. Černý: Úvod do theorie funkcí komplexní proměnné.Praha 1960.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_088-1963-1_5.pdf 2.743Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo