Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] R. Rado: A theorem on infinite series. J. London Math. Soc. XXXV (1960), 273-276. MR 0145321 | Zbl 0098.26703
[2] M. Katětov: Přednášky z funkcionální analýsy (skriptum). Praha, 1957 I. část.
Partner of
EuDML logo