Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] K. Kuratowski: Topologie II. Warszawa 1952.
[2] F. Leja: Teoria funkcji analitycznych. Warszawa 1957. MR 0089252
[3] K. Kuratowski: Topologie I. Warszawa-Wrocław 1948. Zbl 0041.09603
Partner of
EuDML logo