Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] I. Černý: O existenci homeomorfního zobrazení Gaussovy roviny na sebe, převádějícím danou elementární křivku na křivku po částech lineární. (Vyjde v Čas. pro pěst. mat.).
[2] K. Kuratowski: Topologie II. Warszawa 1952.
Partner of
EuDML logo