Previous |  Up |  Next

Article

Title: Rozklad elementární křivky na Jordanovy křivky (Czech)
Title: Decomposition of an elementary curve into Jordan curves (English)
Author: Černý, Ilja
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 89
Issue: 2
Year: 1964
Pages: 173-204
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 54F50
idZBL: Zbl 0149.19802
idMR: MR0185581
DOI: 10.21136/CPM.1964.108452
.
Date available: 2009-09-23T07:33:36Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108452
.
Reference: [1] I. Černý: O existenci homeomorfního zobrazení Gaussovy roviny na sebe, převádějícím danou elementární křivku na křivku po částech lineární.(Vyjde v Čas. pro pěst. mat.).
Reference: [2] K. Kuratowski: Topologie II.Warszawa 1952.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_089-1964-2_4.pdf 5.105Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo