Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. C. Burkill: Functions of intervals. Proceedings London Math. Soc., Ser. 2, 22 (1923), 275-310.
[2] V. Jarník: Úvod do počtu integrálního. Praha 1948.
[3] V. Jarník: Integrální počet II. Praha 1955.
[4] H. Kober: On the existence of the Burkill integral. Canadian Journal of Math., 10 (1958), 115-121. MR 0092841 | Zbl 0079.27605
[5] V. Láska V. Hruška: Teorie a praxe numerického počítání. Praha 1934.
[6] L. A. Ringenberg: The theory of the Burkill integral. Duke Math. Journal. 15 (1948), 239-270. MR 0024966 | Zbl 0030.11701
[7] F. Zítek: Poznámka k teorii (BB)-integrálu. Časopis pro pěstování matematiky, 84 (1959), 83-89. MR 0125614
Partner of
EuDML logo