Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 84, 1959 (Časopis pro pěstování matematiky)

129-139 Lineární soustavy přímých podobností v rovině.  Bartoš, Pavel; Vyšín, Jan
140-149 Об асимптотическом поведении вероятностей в группах состояний однородной цепи Маркова.  Mandl, Petr
150-161 Об одном классе структурно упорядоченных групп.  Jakubík, Ján
162-164 Darbouxovy křivky nadplochy.  Švec, Alois
165-176 Burkillovy integrály závislé na parametru.  Zítek, František
177-182 O jisté pologrupě endomorfismů na jednoduše uspořádané množině. I.  Pondělíček, Bedřich
183-187 O jistém zobecnění dopravního problému.  Abrham, Jaromír
188-197 O kmenných zlomcích.  Sedláček, Jiří
198-199 Úlohy a problémy.  
200-202 Charakterisace Brandtových grupoidů pomocí přímých součinů.  Čulík, Karel
202 O paralelním průmětu ortonormální base.  Havel, Václav
202-203 O rozkladu neafinní singulární kolineace ve shodnost a projekci.  Havel, Václav
203-204 O geometrickém významu neasociativních těles.  Havel, Václav
205-206 Užití Kadeřávkovy věty v teorii přímkových kvadrik.  Havel, Václav
206-208 Sur l'existence des petites oscillations relatives d'un système de pendules invariablement relié à une sphère en rotation uniforme.  Manolov, M. S.
208 O topologii určené uspořádáním v Booleových algebrách.  Matthes, Klaus
209-221 Recense.  
222-235 Akademik Vladimír Kořínek šesdesiatnikom.  Schwarz, Štefan
236-250 K šedesátinám Otakara Borůvky.  Novotný, Miroslav; Svoboda, Karel; Zlámal, Miloš
251-256 Další zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo