Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Л. В. Канторович: Функциональный анализ и прикладная математика. УМН 3 (1948), выпуск 6 (28), 89-185. MR 0027947 | Zbl 1154.94303
[2] Vlastimil Pták: Odhad chyby při přibližném řešení integrálních rovnic. Čas. pěst. mat. 80 (1955), 427-447. MR 0089508
Partner of
EuDML logo