Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] С. Л. Соболев: Некоторые применения функционального анализа в математической физике. Ленинград 1950. Zbl 1157.76305
[2] П. И. Мусхелишвили: Некоторые основные задачи математической теории упругости. Москва 1949. Zbl 1152.51302
[3] C. J. Tranter: The Use of the Mellin transform in finding the stress distribution in an infinite Wedge. The Quarterly Journal of Mechanics and applied Mathematics, June 1948, 1, 125-130. MR 0025666 | Zbl 0033.31203
[4] J. Majer: Das reine Randwertproblem des ebenen elastischen Keiles. Öster. Ing. Arch. 1950, 4, č. 3-4, 290-303. MR 0037996 | Zbl 0041.10801
[5] I. Babuška K. Rektorys F. Vyčichlo: Matematická theorie rovinné pružnosti. Praha 1955. MR 0088181
[6] G. Doetsch: Handbuch der Laplace-transformation. Basel 1950. Zbl 0040.05901
[7] А. И. Маркушевич: Теория аналитических функций. Москва 1950. Zbl 1157.76305
[8] J. Nečas: Řešení napjatosti nekonečného klínu. Kapitola VII, Výzkumné zprávy VÚTMS, B, 105, M, 1956.
[9] J. Nečas: Řešení biharmonického problému pro konvexní mnohoúhelníky. (kandidátská práce).
Partner of
EuDML logo