Previous |  Up |  Next

Article

Title: Řešení biharmonického problému pro nekonečný klín. II. (Czech)
Title: Solution of biharmonic problem for infinite wedge. II. (English)
Title: Solution du problème biharmonique pour le coin infini. II. (French)
Author: Nečas, Jindřich
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 83
Issue: 4
Year: 1958
Pages: 399-424
Summary lang: French
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
idZBL: Zbl 0082.10001
idMR: MR0102673
DOI: 10.21136/CPM.1958.108641
.
Date available: 2009-09-23T07:00:15Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108641
.
Reference: [1] С. Л. Соболев: Некоторые применения функционального анализа в математической физике.Ленинград 1950. Zbl 1157.76305
Reference: [2] П. И. Мусхелишвили: Некоторые основные задачи математической теории упругости.Москва 1949. Zbl 1152.51302
Reference: [3] C. J. Tranter: The Use of the Mellin transform in finding the stress distribution in an infinite Wedge.The Quarterly Journal of Mechanics and applied Mathematics, June 1948, 1, 125-130. Zbl 0033.31203, MR 0025666
Reference: [4] J. Majer: Das reine Randwertproblem des ebenen elastischen Keiles.Öster. Ing. Arch. 1950, 4, č. 3-4, 290-303. Zbl 0041.10801, MR 0037996
Reference: [5] I. Babuška K. Rektorys F. Vyčichlo: Matematická theorie rovinné pružnosti.Praha 1955. MR 0088181
Reference: [6] G. Doetsch: Handbuch der Laplace-transformation.Basel 1950. Zbl 0040.05901
Reference: [7] А. И. Маркушевич: Теория аналитических функций.Москва 1950. Zbl 1157.76305
Reference: [8] J. Nečas: Řešení napjatosti nekonečného klínu.Kapitola VII, Výzkumné zprávy VÚTMS, B, 105, M, 1956.
Reference: [9] J. Nečas: Řešení biharmonického problému pro konvexní mnohoúhelníky.(kandidátská práce).
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_083-1958-4_2.pdf 4.135Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo