Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] B. Bydžovský: Inflexní body některých rovinných kvartik. Časopis pro pěstování matematiky, roč. 88 (1963), str. 224-235. MR 0151895
[2] B. L. v. d. Waerden: Einführung in die algebraische Geometrie. Berlín, 1939. Zbl 0021.25001
[3] F. Enriques O. Chisini: Lezioni sulla teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche. Bologna 1918, díl II.
Partner of
EuDML logo