Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Král: On cyclic and radial variations of a plane path. Comment. Math. Univ. Carol. 4, 1 (1963). MR 0159930
[2] J. Král: Poznámka o lineární míře a délce cesty v metrickém prostoru. Acta Univ. Carol.-Math. et Phys. I, (1963); 1-10.
[3] I. P. Natanson: Těrija funkcij věščestvennogo pěreměnnogo. Moskva 1955.
[4] M. N. A. Newmann: Path length. Proceedings London Math. Soc. (3), 2, (1952); 495-468.
[5] G. J. Perevalov: Kritěrij dlja konečnosti linějnoj měry ploskich kontinuumov. Sib. Mat. Ž. 4 (1962); 573-581.
[6] G. J. Perevalov: O měře množestv ležaščich na ploskich kontinuumach. Sib. Mat. Ž. 4 (1962); 573-581.
[7] S. Saks: Theory of the integral. Monografije mathematyczne Tom VII. Zbl 0017.30004
[8] T. Wažewski: Kontinua prostowałne w związku z funkcijami i odvzrorovanijami absolutnie ciąglemi. Ann. Soc. Polon. Math., 3, Suppl. (1927); 9-49.
Partner of
EuDML logo