Previous |  Up |  Next

Article

References:
[l] M. Ráb: Asymptotische Formeln fúr die Lósungen der Differentialgleichung $y" -qy = 0$. Czech. Math. J. 14 (89), 1964, 203-221. MR 0165173
[2] Z. Hustý: Asymptotische Eigenschaften von Lósungen homogener iinearer Differentialgleichungen $n$-ter Ordnung. Mathematische Nachrichten. Im Druck. Zdeněk Hustv, Brno
[1] Miloš Jelínek: O modernisačních snahách v matematickém vyučování v cizině. Vychází na pokračování v časopise Matematika ve škole. (Laskavostí s. Jelínka měl jsem k disposici celý rukopis).
[2] School Mathematics Study Group: Mathematics for junior high school, Vol. 1 and 2.
[3] Programme moderne de mathematiques pour ľenseignement secondaire. OECE.
Partner of
EuDML logo