Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] S. Brodetsky G. Smeal: On Graeffe’s Method for Complex Roots of Algebraic Equations. Proc. Cambridge Phil. Soc. 22 (1924), 83-87.
[2] B. Bydžovský: Základy teorie determinantů a matic a jich užití. Praha 1930.
[3] M. Fiedler: Über das Gräffesche Verfahren. Čech. mat. žurnal 5 (1955), 506-516. MR 0082190 | Zbl 0068.32202
[4] M. Fiedler: Numerické řešení algebraických rovnic, které mají kořeny o skoro stejné absolutní hodnotě. Apl. mat. 1 (1956), 4-22. MR 0096350
[5] V. Kořínek: Základy algebry. Praha 1953. MR 0075914
Partner of
EuDML logo