Previous |  Up |  Next

Article

Title: O zobecněné Gräffeho metodě a její modifikaci (Czech)
Title: The generalized Gräffe method and a modification of it (English)
Title: Über das verallgemeinerte Gräffesche Verfahren und seine Modifikation (German)
Author: Fiedler, Miroslav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 88
Issue: 2
Year: 1963
Pages: 194-199
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 65-50
idZBL: Zbl 0125.35903
idMR: MR0152121
.
Date available: 2009-09-23T07:28:03Z
Last updated: 2012-05-11
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108731
.
Reference: [1] S. Brodetsky G. Smeal: On Graeffe’s Method for Complex Roots of Algebraic Equations.Proc. Cambridge Phil. Soc. 22 (1924), 83-87.
Reference: [2] B. Bydžovský: Základy teorie determinantů a matic a jich užití.Praha 1930.
Reference: [3] M. Fiedler: Über das Gräffesche Verfahren.Čech. mat. žurnal 5 (1955), 506-516. Zbl 0068.32202, MR 0082190
Reference: [4] M. Fiedler: Numerické řešení algebraických rovnic, které mají kořeny o skoro stejné absolutní hodnotě.Apl. mat. 1 (1956), 4-22. MR 0096350
Reference: [5] V. Kořínek: Základy algebry.Praha 1953. MR 0075914
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_088-1963-2_6.pdf 1.214Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo