Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. Šisler: O jedné iterační metodě řešení soustav nelineárních rovnic I. Čas. pro pěst. mat., 86, 1961, 439-461. MR 0175295
[2] M. Šisler: O jedné iterační metodě řešení soustav nelineárních rovnic II. Čas. pro pěst. mat., 87, 1962, 81-93. MR 0136511
[3] M. Šisler: O řešení soustav nelineárních rovnic. Čas. pro pěst. mat., 88, 1963, 414-429. MR 0263232
[4] M. Šisler: Příspěvek k iteračním metodám řešení soustav lineárních rovnic s nesymetrickou maticí speciálního typu. Čas. pro pěst. mat., 90, 1965, 337-343. MR 0189231
Partner of
EuDML logo