Previous |  Up |  Next

Article

Title: O řešení soustavy nelineárních rovnic s funkční maticí speciálního typu (Czech)
Title: Solution of a system of nonlinear equations with a functional matrix of special type (English)
Title: Über die Lösung eines Systems nichtlinearer Gleichungen mit Funktionalmatrix vom speziellen Typus (German)
Author: Šisler, Miroslav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 90
Issue: 3
Year: 1965
Pages: 344-352
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 65H10
idZBL: Zbl 0208.40503
idMR: MR0193760
DOI: 10.21136/CPM.1965.108748
.
Date available: 2009-09-23T07:42:05Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108748
.
Reference: [1] M. Šisler: O jedné iterační metodě řešení soustav nelineárních rovnic I.Čas. pro pěst. mat., 86, 1961, 439-461. MR 0175295
Reference: [2] M. Šisler: O jedné iterační metodě řešení soustav nelineárních rovnic II.Čas. pro pěst. mat., 87, 1962, 81-93. MR 0136511
Reference: [3] M. Šisler: O řešení soustav nelineárních rovnic.Čas. pro pěst. mat., 88, 1963, 414-429. MR 0263232
Reference: [4] M. Šisler: Příspěvek k iteračním metodám řešení soustav lineárních rovnic s nesymetrickou maticí speciálního typu.Čas. pro pěst. mat., 90, 1965, 337-343. MR 0189231
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_090-1965-3_8.pdf 1.154Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo