Previous |  Up |  Next

Article

Title: O kvadratických polynomech, které nabývají mnoha prvočíselných hodnot (Czech)
Title: On quadratic polynomials having many prime number values (English)
Title: Über quadratische Polynome, die viele Primzahlwerte annehmen (German)
Author: Mařík, Jan
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 78
Issue: 1
Year: 1953
Pages: 57-58
.
Category: math
.
MSC: 11A41
MSC: 11S05
idZBL: Zbl 0053.36101
idMR: MR0079019
DOI: 10.21136/CPM.1953.117063
.
Date available: 2009-09-23T06:29:46Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117063
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_078-1953-1_15.pdf 357.2Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo