Previous |  Up |  Next

Article

Title: Ještě o kvadratických polynomech nabývajících mnoha prvočíselných hodnot (Czech)
Title: Once more about quadratic polynomials taking many prime values (English)
Title: Noch einmal über quadratische Polynome, die viele Primzahlwerte annehmen (German)
Author: Mařík, Jan
Author: Schwarz, Štefan
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 81
Issue: 2
Year: 1956
Pages: 241-243
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 11A41
MSC: 11S05
idZBL: Zbl 0075.25002
DOI: 10.21136/CPM.1956.117192
.
Date available: 2009-09-23T06:44:42Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117192
.
Reference: [1] N. G. W. H. Beeger: Report on some calculations of prime numbers.Nieuw archief voor wiskunde, XX, 48-50 (1940).
Reference: [2] L. E. Dickson: On the negative discriminants for which there is a single class of positive primitive binary quadratic forms.Bull. Amer. Math. Soc. (2), 17 (1911), 534-537. MR 1559109, 10.1090/S0002-9904-1911-02102-4
Reference: [3] Хуа-Ло-Кен: Аддитивная теория простых чисел.Труды математического института имени В. А. Стеклова, XXII, 1947. Zbl 1153.11318
Reference: [4] D. H. Lehmer: On imaginary quadratic fields whose class number is unity.Bull. Amer. Math. Soc. (2), 39 (1933), 360.
Reference: [5] J. Mařík: Nutná a postačující podmínka, aby v jistých okruzích celých čísel nereálných kvadratických těles platil jednoznačný rozklad v prvočinitele.Časopis pro pěst. mat. a fys., 74 (1950), seš. 3, str. 164.
Reference: [6] J. Mařík: O kvadratických polynomech, které nabývají mnoha prvočíselných hodnot.Časopis pro pěst. mat., 78 (1953), str. 57. MR 0079019
Reference: [7] Š. Schwarz: Algebraické čísla.JČMF, Kruh, sväzok 16, Praha 1950. MR 0048500
Reference: [8] : Matematika pro III. tř. gymnasií.Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_081-1956-2_8.pdf 624.6Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo