Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] N. G. W. H. Beeger: Report on some calculations of prime numbers. Nieuw archief voor wiskunde, XX, 48-50 (1940).
[2] L. E. Dickson: On the negative discriminants for which there is a single class of positive primitive binary quadratic forms. Bull. Amer. Math. Soc. (2), 17 (1911), 534-537. DOI 10.1090/S0002-9904-1911-02102-4 | MR 1559109
[3] Хуа-Ло-Кен: Аддитивная теория простых чисел. Труды математического института имени В. А. Стеклова, XXII, 1947. Zbl 1153.11318
[4] D. H. Lehmer: On imaginary quadratic fields whose class number is unity. Bull. Amer. Math. Soc. (2), 39 (1933), 360.
[5] J. Mařík: Nutná a postačující podmínka, aby v jistých okruzích celých čísel nereálných kvadratických těles platil jednoznačný rozklad v prvočinitele. Časopis pro pěst. mat. a fys., 74 (1950), seš. 3, str. 164.
[6] J. Mařík: O kvadratických polynomech, které nabývají mnoha prvočíselných hodnot. Časopis pro pěst. mat., 78 (1953), str. 57. MR 0079019
[7] Š. Schwarz: Algebraické čísla. JČMF, Kruh, sväzok 16, Praha 1950. MR 0048500
[8] Matematika pro III. tř. gymnasií. Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.
Partner of
EuDML logo