Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] F. Riesz B. Sz.-Nagy: Lecons ďanalyse fonctionnelle. Budapest 1952.
[2] S. Saks: Theory of the Integral. Warszawa 1937. Zbl 0017.30004
[3] J. Mařík: Základy theorie integrálu v euklidových prostorech. Časopis pro pěstování matematiky 77 (1952), str. 1-51, 125-145, 267-301. MR 0060573
[4] Г. П. Толстов: О криволинейном и повторном интеграле. Труды мат. инст. В. А. Стеклова, XXXV, M-Л 1950. Zbl 1157.76305
Partner of
EuDML logo