Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] B. Bydžovský: Über eine ebene Konfiguration $(12_4, 16_3)$. Věstník Král. české spol. nauk, 1939. Zbl 0021.24704
[2] J. de Vries: Über gewisse ebene Konfigurationen. Acta matematica, 12, 1889, 67.
[3] O. Hesse: Über Curven dritter Ordnung ... J. f. reine u. angew. Math. 36, 1848, 156 - 176. - Sebrané spisy, str. 155 a n.
[4] O. Hesse: Eine Bemerkung zum Pascalschen Theorem. J. f. reine u. angew. Math. 41, 1851, 270. - Sebrané spisy (Mnichov 1897), str. 254.
[5] G. Salmon (něm. překlad W. Fiedler): Analytische Geometrie der höheren ebenen Kurven. 1873, čl. 151, 152.
[6] Th. Reye: Konstruktion der Konfigurationen. Acta Math. 1, 1882, str. 97 a n.
[7] Th. Reye: Geometrie der Lage. 3. B., 1910, str. 234 a n.
[8] H. Schroeter: Über ebene Konfigurationen. J. f. reine u angew. Math. 108, 1891, str. 297.
[9] M. Zacharias: Untersuchungen über ebene Konfigurationen $(12_4, 16_3)$. Deutsche Mathematik, 6, čís. 2 a 3. Zbl 0026.14502
[10] J. Metelka: O jistých konfiguracích $(12_4, 16_3)$ v rovině. Věstník Král. české spol. nauk, 1944.
[11] B. Bydžovský: Poznámky k theorii konfigurace $(12_4, 16_3)$. Časopis pro pěst. mat. 74, 1950. (Zprávy ze spol. sjezdu matematiků čsl. a polských.)
[12] B. Bydžovský: O dvou nových konfiguracích $(12_4, 16_3)$. Časopis pro pěst. mat. 79, 1954. MR 0068844
[13] J. Metelka: O rovinných konfiguracích $(12_4, 16_3)$. Časopis pro pěst. mat. 80, 1955, 133 a n. MR 0074838
[14] F. Levi: Geometrische Konfigurationen. Leipzig, 1929.
[15] V. Metelka: O jistých rovinných konfiguracích $(12_4, 16_3)$, které obsahují aspoň jeden bod typu D. Časopis pro pěst. mat. 80, 1955, 146 a n. MR 0074839
Partner of
EuDML logo