Previous |  Up |  Next

Article

Title: Rovinné konfigurace $(12_4,16_3)$, které obsahují $D$-body (Czech)
Title: Plane configurations $(12_4,16_3)$ containing $D$-points (English)
Title: Über ebene Konfigurationen $(12_4,16_3)$, die mindestens einen $D$-Punkt enthalten (German)
Author: Metelka, Václav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 82
Issue: 4
Year: 1957
Pages: 385-439
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 50-00
idZBL: Zbl 0103.38105
idMR: MR0095436
DOI: 10.21136/CPM.1957.117278
.
Date available: 2009-09-23T06:53:55Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117278
.
Reference: [1] B. Bydžovský: Über eine ebene Konfiguration $(12_4, 16_3)$.Věstník Král. české spol. nauk, 1939. Zbl 0021.24704
Reference: [2] J. de Vries: Über gewisse ebene Konfigurationen.Acta matematica, 12, 1889, 67.
Reference: [3] O. Hesse: Über Curven dritter Ordnung ....J. f. reine u. angew. Math. 36, 1848, 156 - 176. - Sebrané spisy, str. 155 a n.
Reference: [4] O. Hesse: Eine Bemerkung zum Pascalschen Theorem.J. f. reine u. angew. Math. 41, 1851, 270. - Sebrané spisy (Mnichov 1897), str. 254.
Reference: [5] G. Salmon (něm. překlad W. Fiedler): Analytische Geometrie der höheren ebenen Kurven.1873, čl. 151, 152.
Reference: [6] Th. Reye: Konstruktion der Konfigurationen.Acta Math. 1, 1882, str. 97 a n.
Reference: [7] Th. Reye: Geometrie der Lage.3. B., 1910, str. 234 a n.
Reference: [8] H. Schroeter: Über ebene Konfigurationen.J. f. reine u angew. Math. 108, 1891, str. 297.
Reference: [9] M. Zacharias: Untersuchungen über ebene Konfigurationen $(12_4, 16_3)$.Deutsche Mathematik, 6, čís. 2 a 3. Zbl 0026.14502
Reference: [10] J. Metelka: O jistých konfiguracích $(12_4, 16_3)$ v rovině.Věstník Král. české spol. nauk, 1944.
Reference: [11] B. Bydžovský: Poznámky k theorii konfigurace $(12_4, 16_3)$.Časopis pro pěst. mat. 74, 1950. (Zprávy ze spol. sjezdu matematiků čsl. a polských.)
Reference: [12] B. Bydžovský: O dvou nových konfiguracích $(12_4, 16_3)$.Časopis pro pěst. mat. 79, 1954. MR 0068844
Reference: [13] J. Metelka: O rovinných konfiguracích $(12_4, 16_3)$.Časopis pro pěst. mat. 80, 1955, 133 a n. MR 0074838
Reference: [14] F. Levi: Geometrische Konfigurationen.Leipzig, 1929.
Reference: [15] V. Metelka: O jistých rovinných konfiguracích $(12_4, 16_3)$, které obsahují aspoň jeden bod typu D.Časopis pro pěst. mat. 80, 1955, 146 a n. MR 0074839
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_082-1957-4_2.pdf 7.580Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo