Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] G. Birkhoff: Теория структур. (ruský překlad 2. vyd.), Moskva 1952. Zbl 0049.01602
[2] O. Borůvka: Theorie rozkladů v množině. Spisy přír. fak. M. U., čís. 278 (1946), Brno 3-37. MR 0019692
Partner of
EuDML logo