Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Sedláček: O konečných orientovaných grafech. Časopis pro pěstování matematiky, 82, 1957, 195-215. MR 0087950
[2] D. König: Theorie der endlichen und unendlichen Graphen. Leipzig 1936.
[3] A. Kotzig: Súvislosť a pravidelná súvislosť konečných grafov. Bratislava, 1956.
[4] A. Kotzig: O istých rozkladoch konečných grafov. Mat. a fyz. čas. SAV, 5, 1955.
Partner of
EuDML logo