Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] D. König: Theorie der endlichen und unendlichen Graphen. Leipzig, 1936.
[2] A. Kotzig: O istých rozkladoch grafu. Matematicko-fyzikálny časopis SAV, V (1955) 144 až 151. MR 0087953
[3] A. Kotzig: Súvislosť a pravideľná súvislosť konečných grafov. Bratislava, 1956.
[4] A. Kotzig: Význam kostry grafu pre konštrukciu kompozičných báz istých čiastočných grafov. Matematicko-fyzikálny časopis SAV, VI (1956), 68-76. MR 0081468
[5] О. Вorůvka: O jistém problému minimálním. Práce moravské přír.spol. III (1926), 1-22, 37-58.
[6] A. Kotzig: Súvislé podgrafy s minimálnou hodnotou v konečnom súvislom grafe. Časopis pro pěstování matematiky, 86 (1961), 1-6. MR 0143197
Partner of
EuDML logo