Previous |  Up |  Next

Article

Title: Об основах графов порядка высшего, чем первого (Russian)
Title: On graphs of order higher than one (English)
Title: Über Gerüste höherer Ordnung (German)
Title: O kostrách vyššieho než prvého rádu (Slovak)
Author: Kotzig, Anton
Language: Russian
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 86
Issue: 3
Year: 1961
Pages: 288-307
Summary lang: German
Summary lang: Slovak
.
Category: math
.
MSC: 05-40
idZBL: Zbl 0113.17502
idMR: MR0131996
DOI: 10.21136/CPM.1961.117378
.
Date available: 2009-09-23T07:17:25Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117378
.
Reference: [1] D. König: Theorie der endlichen und unendlichen Graphen.Leipzig, 1936.
Reference: [2] A. Kotzig: O istých rozkladoch grafu.Matematicko-fyzikálny časopis SAV, V (1955) 144 až 151. MR 0087953
Reference: [3] A. Kotzig: Súvislosť a pravideľná súvislosť konečných grafov.Bratislava, 1956.
Reference: [4] A. Kotzig: Význam kostry grafu pre konštrukciu kompozičných báz istých čiastočných grafov.Matematicko-fyzikálny časopis SAV, VI (1956), 68-76. MR 0081468
Reference: [5] О. Вorůvka: O jistém problému minimálním.Práce moravské přír.spol. III (1926), 1-22, 37-58.
Reference: [6] A. Kotzig: Súvislé podgrafy s minimálnou hodnotou v konečnom súvislom grafe.Časopis pro pěstování matematiky, 86 (1961), 1-6. MR 0143197
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_086-1961-3_4.pdf 3.825Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo