Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] S. Banach: Théorie des operations linéaires. Monografje Matematyczne Tom 1, Warszawa 1932. Zbl 0005.20901
[2] R. P. Boas, Jr.: Expansion of analytic functions. Trans. Amer. Math. Soc. 48, 1940, 467-487. MR 0002594
[3] V. Jarník: Integrální počet II. Praha 1955.
[4] А. И. Маркушевич: Теория аналитических функций. Гос. изд. тех. теорет. лит. Москва-Ленинград 1950. Zbl 1157.76305
[5] J. Schauder: Zur Theorie stetiger Abbildungen in Functional Räumen. Math. Z. 26 (1927), 47-65. MR 1544841
[6] H. Svobodová: Sumační metody v teorii mocninných řad. Diplomová práce MFF UK 1960.
[7] J. Vaníček: Schauderovy base v Banachových prostorech. Diplomová práce MFF UK 1960.
Partner of
EuDML logo