Previous |  Up |  Next

Article

Title: O prostoru holomorfních funkcí (Czech)
Title: On the space of holomorphic functions (English)
Author: Vaníčková, Hana
Author: Vaníček, Jiří
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 86
Issue: 4
Year: 1961
Pages: 433-438
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 30-85
idZBL: Zbl 0102.06002
idMR: MR0133471
DOI: 10.21136/CPM.1961.117392
.
Date available: 2009-09-23T07:19:27Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117392
.
Reference: [1] S. Banach: Théorie des operations linéaires.Monografje Matematyczne Tom 1, Warszawa 1932. Zbl 0005.20901
Reference: [2] R. P. Boas, Jr.: Expansion of analytic functions.Trans. Amer. Math. Soc. 48, 1940, 467-487. MR 0002594
Reference: [3] V. Jarník: Integrální počet II.Praha 1955.
Reference: [4] А. И. Маркушевич: Теория аналитических функций.Гос. изд. тех. теорет. лит. Москва-Ленинград 1950. Zbl 1157.76305
Reference: [5] J. Schauder: Zur Theorie stetiger Abbildungen in Functional Räumen.Math. Z. 26 (1927), 47-65. MR 1544841
Reference: [6] H. Svobodová: Sumační metody v teorii mocninných řad.Diplomová práce MFF UK 1960.
Reference: [7] J. Vaníček: Schauderovy base v Banachových prostorech.Diplomová práce MFF UK 1960.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_086-1961-4_6.pdf 1.176Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo