Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] G. H. Hardy: Divergent Series. Oxford 1949. MR 0030620 | Zbl 0032.05801
[2] V. Jarník: Integrální počet II. Praha 1955.
[3] А. И. Маркушевич: Теория аналитических функций. Гос. изд. тех. теорет. лит. Москва-Ленинград 1950. Zbl 1157.76305
[4] J. Vaníček: Schauderovy base v Banachových prostorech. Diplomová práce MFF UK, Praha 1960.
Partner of
EuDML logo