Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 87, 1962 (Časopis pro pěstování matematiky)

1-2 Výzva akademika Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny.  Heyrovský, Jaroslav
3 Sto let Jednoty československých matematiků a fyziků.  
4-16 О множествах расстояний линейных дисконтинуумов. I.  Šalát, Tibor
17-21 Biortogonální systémy a limitovací metody.  Vaníček, Jiří
22-30 Sur la solution strictement positive d'un système d'équations linéaires homogènes.  Havel, Václav
31-51 Vlastnosti difusních procesů určených obecnou laterální podmínkou.  Mandl, Petr
52-62 Aproximující posloupnosti v Banachově prostoru.  Vaníček, Jiří
63-75 Zum Studium der Umschwungstrahlflächen mittels der Methode der Differentialgleichungen.  Obůrka, Oto
76-80 Заметка к полным структурам, представимым множествами.  Vilhelm, Václav
81-93 O jedné iterační metodě řešení soustav nelineárních rovnic. II.  Šisler, Miroslav
94-97 Poznámka k faktorisaci nekomutativních grup.  Sekanina, Milan
98 Poznámka k práci T. Rooma: A problem in projective geometry.  Manevich, V. A.
99-102 Úlohy a problémy.  
103 O diferenciální geometrii jednoparamterické soustavy přímek v dvojosé geometrii [Výtah z přednášky B. L. Petkančina].  Havlíček, Karel
104-106 Recense.  
107-111 Bernard Bolzano (5. 10. 1781 - 18. 12. 1848).  Jarník, Vojtěch
111-112a,113 Vzpomínka na profesora Miloše Kösslera.  Nožička, František
113,113a,114 Zemřel profesor František Kadeřávek, nositel Řádu republiky.  Kepr, Bořivoj
115-117 Památce doc. Dr. Františka Balady.  Koutský, Karel
117-130 Další zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo