Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] L. Kosmák: Charakterisace tětivových a tečnových mnohoúhelníků. Čas. pro pěst. matematiky 80(1955), 454-461. MR 0089422
[2] B. Veselský: Poznámka k některým vlastnostem tětivového čtyřúhelníka. Čas. pro pěst. matematiky, 87 (1962). MR 0180896
Partner of
EuDML logo