Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] K. Čulík: O existenci rovinných mnohoúhelníků s předepsanými úhly. Časopis pro pěstování matematiky, 80 (1955), 415-426. MR 0089421
[2] W. Fenchel: Geschlossene Raumkurven mit vorgeschriebenem Tangentenbild. Jahresbericht der deutsch. math. Vereinigung, 39 (1930), 183- 185.
[3] V. Havel: Poznámka o existenci mnohoúhelníka. Časopis pro pěstování matematiky, 81 (1956), 405-409. MR 0089420
[4] V. Havel: Sur la solution strictement positive d’un système d’équations linéaires homogènes. Časopis pro pěst. matematiky, 87 (1962), 22-30. MR 0174577 | Zbl 0126.02702
[5] Výsledek {\it K. Löwnera\/} je uveden v knize Polya-Szegö: Aufgaben und Lehrsätze II. (1925), str. 165 a 391.
[6] V. Polák: O jisté transformaci jednoduchých lomených čar v rovině. Matematicko-fyzikálny časopis, SAV, 12 (1962), (v tisku). MR 0158295
[7] A. Rényi: Poznámka o úhlech mnohoúhelníka. Časopis pro pěstování matematiky, 78 (1953), 305-306. MR 0066655
[8] E. Steinitz: Bedingt konvergente Reihen und konvexe Systeme II. Journal für die r. u. a. Math., 144(1914), 1-40.
Partner of
EuDML logo