Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] G. Sansone: Studi sulle equazioni differenziali lineari omogenee di terzo ordine nel campo reale. Revista Matem. y Fisica Teorica, Serie A, Tucuman 1948, 195 - 253. MR 0027404 | Zbl 0041.41903
[2] M. Greguš: O niektorých vlastnostiach riešení lineárnej differenciálnej rovnice homogénnej tretieho rádu. Matematicko-fyzikálny časopis SAV, 2, 1955, 73 - 85. MR 0075377
[3] G. D. Birkhoff: On the solutions of ordinary linear homogeneous differential equations of the third order. Annales of Math., 2, 12, 1910-11,103-127. MR 1503560
[4] M. Greguš: O niektorých vztahoch medzi integrálmi navzájom adjungovaných lineárnych diferenciálnych rovníc tretieho rádu a o jednom okrajovom probleme. Acta facultatis Rerum naturalium U. C. Bratislava, 1, 1956, 265-272. MR 0096010
Partner of
EuDML logo