Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Folta: Význam vývoje školství v Českých zemích v první polovině 19. století pro zaměření české matematiky. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tom. IV, fasc 1, Praha 1963, 21-62.
[2] Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století. Praha 1961.
[3] A. V. Velflík: Dějiny technického učení v Praze. I. díl, Praha 1906.
[4] F. Kadeřávek: Rudolf Skuherský jako vysokoškolský učitel. Ve Sborníku: Zdeňku Nejedlému ČSAV k 70. narozeninám, Praha 1953, 514-528.
[5] F. Kadeřávek: Úvod do dějin rýsování a zobrazovacích nauk. Praha 1954.
[6] J. Klepl: Pražská technika před březnem 1848. Sborník národního technického musea 3, 1957, 131-182.
[7] Na prahu naší techniky. (Sborník prací), Praha 1957.
[8] William Farish: On Isometrical Perspective. Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 1 (1820), 1-19.
[9] J. Folta: Vytváření ortografických názorných zobrazovacích metod a přínos Rudolfa Skuherského k jejich vypracování. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky 7, Praha 1962, 27-61.
[10] O. Gregory: Mathematics for practical men. London 1825.
[11] T. Sopwith: A Treatise on Isometrical Drawing... . London 1834.
[12] W. H. Brandes: Perspective. Viz: J. S, T. Gehleťs Physikalisehes Wörterbuch, Bd. 7, Leipzig 1833,424-440.
[13] O. Moellinger: Isometrische Projectionslehre (Perspective). Solothurn 1840.
[14] J. L. Weisbach: Die monodimetrische und anisometrische Projectionsmethode (Perspective). Polytechnische Mitteilungen von Volz und Kamarsch, Bd. I, Tübingen 1844.
[15] J. L. Weisbach: Anleitung zum axonometrischen Zeichnen für diejenigen welche weder mit der Trigonometrie noch mit der Analysis bekannt sind. Freiberg 1857.
[16] R. Skuherský: Die orthographische Parallelperspektive. Sitzungsberichte der Akad. d, Wiss. in Wien, naturwiss. Cl., Bd V, Heft III, 1850, 326-343.
[17] R. Skuherský: Die orthographische Parallel-Perspective. Prag 1855-1858, 106 stran.
[18] R. Skuherský: Die Methode der ortogonalen Projektion auf zwei Ebenen, die keinen rechten Winkel miteinander einschliessen, als Grundlage für jede auf dem Prinzipe der orthogonalen (orthographischen) Projektion beruhende perspektivische Projekzionsart oder Parellel-Perspektive. Abhandlungen d. k. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften, V. Folge, Bd. 10. Abh. 8, Prag 1858, 21 stran.
[19] C. Pelz: Zur wissenschaftlichen Behandlung der orthogonalen Achsonometrie, I-III. Sitzungsberichte der Akad. d. Wiss. in Wien 1880, 1881, 1884.
[20] C. Pelz: Beiträge zur wissenschaftlichen Behandlung der orthogonalen Achsonometrie. Věstník Kralovské české spolecnosti nauk v Praze, 1885.
[21] Müller-Kruppa: Lehrbuch der darstellenden Geometrie. IV. vyd. Wien 1936.
[22] Eduard Stifel: Lehrbuch der darstellenden Geometrie. Basel 1947.
[23] B. Mansfeld: Organisace Jednoty průmyslové. Sborník „Sto let Jednoty pro povzbuzeni průmyslu v Čechách", Praha 1934.
[24] V. Lavička: Historie deskriptivni geometrie. Praha 1878.
Partner of
EuDML logo