Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. Čech: Základy analytické geometrie I. Praha 1951.
[2] H. Ф. Четверухин: Проективная геометрия. Mocква 1953. Zbl 1151.94459
[3] H. Ф. Четверухин: Стереометрические задачи на проективном чертеже. Mocква 1955. Zbl 1160.26300
[4] H. Ф. Четверухин: Изображение фигур в курсе геометрии. Mocквa 1958. Zbl 0995.62501
[5] V. Havel: O rozkladu singulárních lineárních transformací. Časopis pro pěstování matematiky, 85 (1960), č. 4, 439-447. MR 0126456
[6] J. Holubář: Theoretický základ volného rovnoběžného promítání. Matematika ve škole, roč. V (1955), č. 4, 202-212.
[7] M. Jeger: Das axonometrische Prinzip im Lichte moderner Begriffsbildungen. Elemente der Mathematik, 13 (1958), č. 1, 1-12. MR 0093725 | Zbl 0079.39301
[8] F. Kadeřávek J. Klíma J. Kounovský: Deskriptivní geometrie I. Praha 1950.
[9] G. Pickert: Analytische Geometrie. Leipzig 1953. MR 0058222 | Zbl 0051.37502
Partner of
EuDML logo