Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. Netto: Lehrbuch der Combinatorik. r. 1927.
[2] R. Karpe: Zovšeobecnenie Hermesovho vzorca. Matematicko-fyzikálny časopis, roč. 16, 1. číslo. (Bratislava, 1966.)
Partner of
EuDML logo