Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. Fiedler: Geometrie simplexu v $E_n$. Časopis pro pěstování matematiky, roč. 79, str. 297 až 320, ročník 80, str. 462-476 a ročník 81, str. 182-223.
[2] P. Bartoš: Poznámka o určení simplexu rovinami a o parametrickom vyjadrení súradníc jeho bodov. Tamže, ročník 90, str. 366-368. MR 0196561
[3] K. Borsuk: Geometria analityczna w $n$ wymiarach. Monografie matematyczne, Tom XII, Warszawa, 1950. MR 0040017
Partner of
EuDML logo