Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Švec A.: Projective Differential Geometry of Line Congruences. Prague 1965. MR 0199806
[2] Čech E.: Transformation dévelopables des congruences des droites. Czech. Math. Journ. 6 (81) 1956, 260-286. MR 0089448
[3] Kerndl J.: O plochách s konjugovanou sítí v afinním čtyřrozmӗrném prostoru. Sborník VAAZ, ЗB, 1967, 35-46.
Partner of
EuDML logo