Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Čech E.: Bodové množiny. Academia, Praha 1966. (1. vydání JČMF, Praha 1936). MR 0229205
[2] Čech E.: Základy analytické geometrie I. Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1951.
[3] Čech E.: Základy analytické geometrie II. Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952.
[4] Kateřiňák J.: Axiomatická metoda v $n$-rozměrné geometrii Lobačevského. Sborník prací Vysoké školy dopravní a Výzkumného ústavu dopravního, rok 1967, číslo 5, str. 17-29. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1967. MR 0268762
[5] Pavlíček J. B.: Základy neeukleidovské geometrie Lobačevského. Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1953. MR 0085545
[6] Vyšín J.: Soustava axiomů eukleidovské geometrie. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1959.
Partner of
EuDML logo