Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kateřiňák J.: Axiomatická metoda v $n$-rozměrné geometrii Lobačevského. Sborník prací Vysoké školy dopravní a Výzkumného ústavu dopravního, rok 1967, číslo 5, str. 17-29. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1967. MR 0268762
[2] Kateřiňák J.: O systémech zobrazení absolutních prostorů $S_n$ do $S_{n-k}$. Časopis pro pěstování matematiky, 94 (1969), čís. 2, str. 129-142, Praha. MR 0264496
Partner of
EuDML logo