Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] C. Berge: Théorie des graphes et ses applications. Paгis 1958.
[2] D. K. Fаddějev, V. N. Fаddӗjevová: Numerické metody lineární algebгy (Numerical methods of linear algebra). Praha 1964.
[3] J. W. Moon: The second moment of the complexity of a graph. Mathematika II (1964), 95-98. MR 0175115 | Zbl 0134.43504
[4] A. Rotkiewicz: On Lucas numbers with two intrinsic prime divisors. Bulletin de ľАcadémie polonaise des sciences, X. (1962), 229-232. MR 0139592 | Zbl 0136.32503
[5] J. Sedláček: O kostrách konečných grafů (On the spanning trees of finite graphs). Časopis pro péstování matematiky, 9I (1966), 221 - 227. MR 0195763
Partner of
EuDML logo