Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Problém No 6. Theory of Graphs and Its Applications, Proceedings of the Symposium held in Smolenice in June 1963. Praha 1964.
[2] E. Čech: Topologické prostory. Praha 1959. MR 0104205
[3] R. Halin: Über trennende Eckenmengen in Graphen und den Mengerschen Satz. Math. Ann. 157(1964), 34-41. MR 0175110 | Zbl 0126.39403
[4] D. König: Theorie der endlichen und unendlichen Graphen. Leipzig 1936.
[5] B. Zelinka: Poznámka o nekonečných hranově disjunktních systémech cest v grafu. Čas. pěst. mat. 92 (1967), 289-293. MR 0224503
[6] B. Zelinka: Nespočetné systémy hranově disjunktních cest v grafu. Čas. pěst. mat. 93 (1968), 251-255. MR 0269539
Partner of
EuDML logo