Previous |  Up |  Next

Article

Title: K riešeniu diofantickej rovnice $\frac1x+\frac1/y+\frac1/z=\frac{a}{b}$ (Slovak)
Title: On the solution of the Diophantine equation $\frac1x+\frac1/y+\frac1/z=\frac{a}{b}$ (English)
Title: Zur Lösung der diophantischen Gleichung $\frac1x+\frac1/y+\frac1/z=\frac{a}{b}$ (German)
Author: Bartoš, Pavel
Author: Pehartzová-Bošanská, Katarína
Language: Slovak
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 96
Issue: 3
Year: 1971
Pages: 294-299
Summary lang: German
.
Category: math
.
MSC: 11D68
idZBL: Zbl 0218.10023
idMR: MR0289405
DOI: 10.21136/CPM.1971.117716
.
Date available: 2009-09-23T08:18:24Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117716
.
Reference: [1] Bartoš P.: Poznámka k počtu riešení rovnice $1/x + 1/y = b/a$ v prirodzených číslach.Časopis pro pěstování matematiky 95 (1970), 411 - 415. MR 0276171
Reference: [2] Sierpiňski W.: Elementary theory of numbers.Warszawa 1964. MR 0175840
Reference: [3] Bartoš P.: O prolongabilných riešeniach optickej rovnice.Časopis pro pěstování matematiky, 95 (1970), 278-289. MR 0272708
Reference: [4] Sierpiňski W.: O rozkládach liczb wymiernych na ulamky proste.Warszawa 1957.
Reference: [5] Palama G.: Si una congettura di Sierpiňski relativa alla possibilita in numeri naturali della $5/n = 1/x + 1/y + l/z$.Boll. Un. Mat. Ital. (3), 13, 1958, str. 65-72. MR 0097352
Reference: [6] Erdös P.: Az $1/x_1 + 1/x_2 + \ldots + 1/x_n = a/b$ egyenlet egészszámú megoldásairól.Mat. Lapok I, (1949), str. 192-210, Budapest. MR 0043117
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_096-1971-3_10.pdf 795.7Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo