Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] V. Havel: O základních větách vícerozměrné centrální axonometrie I, II, III. Matem. fys. čas. SAV, VH, 2-1957 a VHI, 2-1958. MR 0094747
[2] V. Havel: Sdružené normalisované desarguesovské konfigurace. Spisy přír. fak. univ. v Brně, 1958.
[3] L. Drs: Centrální axonometrie v $n$-rozměrném prostoru. Čas. pro pěst. mat., 85 (1960), 274-290. MR 0125468
[4] E. A. Мчедлишвили: Проективные основания начертательной геометрии. Tpyды Груз. политех. инст., Tбилиси, 19 (1949). Zbl 1152.51302
[5] V. Pecina: K základní větě $n$-rozměrné centrální axonometrie. Čas. pro pěst. mat. 96 (1971), 81-85. MR 0284908
Partner of
EuDML logo