Previous |  Up |  Next

Article

Title: O jedné existenční větě $n$-rozměrné centrální axonometrie (Czech)
Title: An existence theorem on $n$-dimensional central axonometry (English)
Author: Pecina, Václav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 96
Issue: 4
Year: 1971
Pages: 426-430
Summary lang: German
.
Category: math
.
MSC: 51N05
idZBL: Zbl 0222.50018
idMR: MR0284908
DOI: 10.21136/CPM.1971.117729
.
Date available: 2009-09-23T08:19:44Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117729
.
Reference: [1] V. Havel: O základních větách vícerozměrné centrální axonometrie I, II, III.Matem. fys. čas. SAV, VH, 2-1957 a VHI, 2-1958. MR 0094747
Reference: [2] V. Havel: Sdružené normalisované desarguesovské konfigurace.Spisy přír. fak. univ. v Brně, 1958.
Reference: [3] L. Drs: Centrální axonometrie v $n$-rozměrném prostoru.Čas. pro pěst. mat., 85 (1960), 274-290. MR 0125468
Reference: [4] E. A. Мчедлишвили: Проективные основания начертательной геометрии.Tpyды Груз. политех. инст., Tбилиси, 19 (1949). Zbl 1152.51302
Reference: [5] V. Pecina: K základní větě $n$-rozměrné centrální axonometrie.Čas. pro pěst. mat. 96 (1971), 81-85. MR 0284908
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_096-1971-4_10.pdf 712.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo