Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Švec A.: Projective differential geometry of line congruences. Praha 1965. MR 0199806
[2] Finikov S. P.: Teorie párů kongruencí. (rusky), Moskva 1956. MR 0089450
[3] Ščerbakov R. N: Kurs afinní a projektivní diferenciální geometrie. (rusky), Tomsk 1960. MR 0126766
[4] Svoboda K.: Ober die Punktdeformation einer vollstándig fokalen Pseudokongruenz. Mathematische Nachrichten, Band 38 (1968), Heft 3/4, str. 197-206. MR 0243443
[5] Švec A. : Projektivní deformace kongruencí. (studijní pomůcka k semináři E. Čecha), Praha 1955.
[6] Šepelenková L. M.: Projektivní deformace dvojparametrického systému $p -1$ rovin v $(2p-1)$-rozměrném projektivním prostoru. (rusky), Trudy tomsk. gosud. univ., Tom 167, (1962) str. 29-38. MR 0161249
Partner of
EuDML logo